1. Predavanje:  FERsec Challenge - Predavanje 18.3.2017

Uvod. Osnovni x86. Assembly. Debugger.

      2. Predavanje:  FERsec Challenge - Predavanje 19.3.2017.

Windows API. Napredno korištenje debuggera.

      3. Predavanje: FERsec Challenge - Predavanje 20.3.2017.

Uvod, Bufferi, Shellcode.

      4. Predavanje: FERsec-Challenge-Predavanje-21.3.2017.

Local vs remote exploit. Exploit workflow.

Link na sve materijale: LINK