O nama

 

EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) je apolitična, nevladina i neprofitna organizacija studenata elektrotehnike Europe. Glavni cilj EESTEC-a je organiziranje različitih radionica, seminara i razmjena sa svrhom povezivanja studenata diljem Europe.  Udruga je osnovana 1986. godine u Nizozemskoj. Danas se administrativno sjedište nalazi u Delftu i trenutno postoje 53 LC-a u 28 država širom Europe. Udruga broji preko 6000 članova.

Odluke o udruzi na međunarodnom nivou donosi internacionalni upravni odbor. Njihov glavni zadatak jest da osiguraju povezanost među lokalnim odborima, prate i pomažu njihov napredak . Na lokalnoj razini također postoji upravni odbor na čelu s predsjednikom i ostalim članovima. Njihov glavni zadatak je koordinacija svih lokalnih i međunarodnih projekata te povezivanje članova.

Cilj udruge je širenje, razvoj i razmjena ideja, kao i suradnja studenata s firmama i ostalim fakultetima u Europi. Postoji više tipova događaja kroz koje različiti odbori ovo ostvaruju. Tokom godine se organiziraju radionice, događaji akademskog karaktera na kojima se studenti susreću s aktualnim temama na području elektrotehnike i računarstva. Putem stručnih predavanja i posjeta tvornicama i firmama, studenti se upoznaju sa tehničkim razvojem te zemlje kao i sa novim otkrićima u znanosti. Osim radionica također se organiziraju i razmjene, događaji kulturnog i socijalnog karaktera putem kojih studenti upoznaju tradiciju i običaje drugih naroda, ostvaruju nove kontakte, usavršavaju znanje stranih jezika i time unaprjeđuju vlastite vještine.

Lokalni odbor Zagreb je počeo s radom 2007. godine kad smo postali Observer.  U 2008 smo organizirali prvu radionicu te 2009 postali punopravni član EESTEC zajednice. Od tada smo organizirali 4 lokalne i 6 međunarodnih radionica. Što se tiče međunarodnih prva je bila operativni event T4T gdje motivirani EESTEC članovi postaju soft skills treneri. Zatim je uslijedila suradnja s IEEE i radionica o robotima. Glavna tema radionice koju smo organizirali 2010. je bila nuklearna tehnologija i tada smo osvojili nagradu Hrvoje Požar za promociju energetike. Nakon tih radionica su uslijedile Link it (2011), Risky Bussiness (2012), Back in time(2013) i CroApps (2014), CroApps (2015), T.O.O.L. (2016). Na lokalnoj razini organiziramo stručne radionice,  humanitarne akcije i motivacijske vikende.

Rad i djelatnost ove, u potpunosti volonterske udruge, se oslanja na vještine i entuzijazam njenih članova kao i njihovu želju za napretkom. Naša vizija je da ujedinimo studente elektrotehnike i računarstva iz cijele Europe, kako bi dostigli svoj potencijal u društvenom i akademskom životu. Najpoznatija fraza kojom se karakteriziraju članovi EESTECA je EESTEC duh (EESTEC spirit), a oni koji ga posjeduju se opisuju kao inovativni , energični, entuzijastični, dinamični, pozitivni, sa željom za novim izazovima, ambiciozni, timski nastrojeni, uvijek spremni pomoći i na kraju uvijek spremni dobro se provesti.

 

img_7720