Opis zadataka

Prvi zadatak

Naziv zadatka: Upravljanje emuliranim vjetroagregatom

Osobe zadužene za zadatak: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak i prof. dr. sc. Stjepan Bogdan

Opis zadatka: Na PLC-u implementiran je (unaprijed zadan) matematički model vjetroturbine vjetroagregata koji kao ulaznu veličinu iz podatkovnog bloka prima trenutni iznos vjetra. Radi pojednostavnjenja, sustav pomicanja lopatica vjetroagregata, kojim se osigurava da brzina vrtnje vjetroagregata ne postane većom od nazivne kod jakih vjetrova, također je pojednostavnjeno unaprijed implementiran.

Potrebno je realizirati upravljanje generatorom vjetroagregata pri čemu se brzina vrtnje u eksploataciji mora nalaziti između zadane minimalne i nazivne, a u sredini radnog područja momentom generatora se treba čim bolje pratiti kvadratna karakteristika optimalnog momenta (moment proporcionalan kvadratu brzine vrtnje u ustaljenom stanju).

Ocjenjivanje će se provesti utvrđivanjem mehaničke energije privedene generatoru za ispitni profil brzine vjetra te analizom odziva brzine vrtnje koja se mora nalaziti u zadanim granicama tijekom rada.

 

 
Drugi zadatak

Naziv zadatka: Upravljanje simulacijskim modelom dizala

Osobe zadužene za zadatak: doc. dr. sc. Igor Erceg i doc. dr. sc. Damir Sumina

Opis zadatka: U radu je potrebno izraditi simulacijski model dizala, algoritam upravljanja modelom dizala i vizualizacijsko sučelje za sustav dizala. U programskom paketu TIA Portal potrebno je definirati i konfigurirati sustav s jednim S7-1500 kontrolerom i vizualizacijskim sučeljem (HMI). Za HMI je potrebno odabrati osobno računalo. Rad kontrolera bit će simuliran upotrebom simulatora u programskom paketu TIA Portal. Model dizala i algoritam upravljanja sustavom dizala potrebno je implementirati u kontroler.

Također, u programskom paketu TIA Portal potrebno je programirati vizualizacijsko sučelje koje sadrži npr. prikaz trenutnog stanja i položaja kabine dizala (smjer kretanja kabine, otvorena/zatvorena vrata, dizalo opterećeno ili ne), prikaze displeja po katovima (položaj kabine, smjer gibanja, odgovarajuće poruke), zaslon za simuliranje/odabir pritiska tipki po katovima, odnosno u kabini, itd.

Ocjenjivanje će se provesti utvrđivanjem funkcionalnosti razvijenog modela i uspješnosti razvijenih funkcija sustava dizala, koje će biti zadane.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *