Predavači i predavanja

prof. dr. sc. Stjepan Bogdan

Naziv predavanja: Sustav automatskog upravljanja hladnim valjanjem aluminija

Na predavanju će se izložiti proces valjanja aluminija te će se objasniti utjecaj upravljanih veličina na debljinu aluminijske folije. Pokazat će se postupak sinteze regulacijskih petlji brzine valjanja, pritiska valjanja i natega. Predstavit će se realizacija razvijenih algoritama na PLC kontroleru. Uz primjenu PLC kontrolera na sustav upravljanja hladnim valjanjem aluminija, također saznajte zašto je aluminijska folija koju koristimo u kućanstvu s jedne strane mat, a reflektirajuća s druge. Naučite o fascinantnom “hodu” valjaoničkog stana teškog nekoliko tona i doznajte ponešto više o TLM-u, Tvornici lakih metala kraj Šibenika.

 

Naziv predavanja: Sustav automatskog upravljanja strojem za proizvodnju papira

Na predavanju će biti objašnjen proces proizvodnje papira te veličine koje utječu na debljinu, vlažnost i postotak pepela u papiru. Objasnit će se kaskadna struktura upravljanja procesom te će se prikazati realizacije algoritama upravljanja. Također, moći ćete doznati s kojim radnim uvjetima se susreo profesor Bogdan pri realizaciji upravljanja strojem za proizvodnju papira u Kini, doznati koliko iznosi duljina stroja za proizvodnju papira (hint: inženjeri se oko stroja voze biciklima), te saznati što je točno vodeni nož.

 

Naziv predavanja: Inteligentno upravljanje ventilacijom tunela Učka

Na predavanju će biti predstavljen matematički model ventilacije cestovnog tunela. Pokazat će se postupak sinteze neizrazitog regulatora protoka zraka u tunelskoj cijevi i način realizacije razvijenog regulatora u PLC kontroleru. Moći ćete naučiti na koji se način gase požari u tunelima, ponešto o tipičnom obliku tunela u Hrvatskom primorju te koliko složeno upravljanje ovisi o izmjeni vremenskih uvjeta tijekom dana.

 

izv. prof. dr. sc. Mario Vašak

Naziv predavanja: Upravljanje velikim vjetroagregatom

Na predavanju će biti pojašnjeni osnovni fizikalni principi rada vjetroagregata, način programiranja PLC kontrolera za upravljanje velikim vjetroagregatom u raznolikim situacijama kao i načini upravljanja zakretanjem lopatica vjetroagregata pri jakim udarima vjetra u cilju proizvodnje najveće količine energije

 

Naziv predavanja: Napredno upravljanje grijanjem i hlađenjem u zgradi

Na predavanju će biti pojašnjena struktura sustava za upravljanje grijanjem i hlađenjem zgrade. Bit će riječi o nadogradnji decentraliziranog sustava upravljanja za povećanje efikasnosti rada koja je trenutno aktualna tema u svijetu, te će se pojasniti koliko pouzdana vremenska prognoza može utjecati na uštedu energije i “glađe” upravljanje temperaturom zgrade.  

 

Naziv predavanja: Uvod u zadatak o automatizaciji pivovare

Na predavanju će nas profesor Vašak uvesti u zadavanje zadatka s praktičnog dijela radionice, točnije analizirat će problem upravljanja pivovarom, odnosno način upravljanja koncentracijama i toplinom u spremnicima. Uslijedit će diskusija o studentskim prijedlozima rješenja.

 

doc. dr. sc. Igor Erceg

Naziv predavanja: Industrijski komunikacijski sustavi

Na predavanju će biti predstavljeni načini komunikacije u industriji koja se medu ostalim koristi i za povezivanje plc kontrolera - strukturno distribuirani sustavi upravljanja koji će približiti pojmove poput profibus-a, profinet-a, sabirničke komunikacije i mnoge druge.

Naziv predavanja: Automatizacija ski-liftova (CABLEWAKES)

Na predavanju će profesor Erceg predstaviti sustav za upravljanje ski-liftom te ispričati ponešto o samoj izgradnji ski-lift sustava kojeg su uspješno implementirali na Jarunskom jezeru i drugim lokacijama. Bit će riječi o slijedu rješavanja zadataka pri sintezi upravljačkog algoritma, detaljnom opisu zahtjeva na sustav te prikazu realnih radnih uvjeta inženjera u praksi  (primjerice, izgled ureda na terenu, smještaj, radni ručkovi i slično). Na kraju će biti prikazano ukupno riješenje upravljanja ski-liftom i pojašnjenje sustava nadzora skijaša.

 

doc. dr. sc. Damir Sumina

Naziv predavanja: Automatizacija linije za izradu aluminijske žice

Na predavanju će biti dan uvid u realizaciju postrojenja za vruće valjanje aluminijske žice koje je upravljano pomoću PLC kontrolera, opisani načini mjerenja u postrojenju, upravljanje slijednim elektromotornim pogonima te upravljanje namatačima žice.

 

izv. prof. dr. sc. Mario Vražić

Naziv predavanja: Primjer iz prakse: Automatizacija cinčaonice

Na predavanju prodekana za organizaciju i poslovanje FER-a, moći ćete čuti njegovo iskustvo pri automatiziranju tipičnog industrijskog postrojenja koje se može susresti u svakodnevnoj praksi. Rasprava će biti vezana uz postrojenje cinčaonice. U raspravi će participantima približiti postupak pri sintezi automatizacijskog sustava kao i nadodati korisne savjete iz svakodnevne inženjerske prakse.

 

Marko Slunjski ing.

Naziv predavanja: Sekvencijski kontrolni sustavi i S7 GRAPH

Sekvencijski kontrolni sustav u suštini predstavlja kontroler s cikličnim “stanje po stanje” izvršavanjem, u kojem sljedeći korak ovisi o prethodnome uvjetu prijelaza. Na predavanju ćete imati priliku čuti nešto više o ovakvim sustavima. Na primjeru konkretnog stroja za kraćenje metalne šipke participanti će vidjeti kako pristupiti nedefiniranom stroju, izraditi dijagram stanja za isti te ga umjesto standardnim LAD/FBD/STL programskim jezicima PLC kontrolera programirati S7 Graph-om. Svoje znanje participanti će moći utvrditi i na dodatnom praktičnom zadatku ali i primijeniti kod rješavanja glavnog zadatka radionice.


 

Sva predavanja održat će se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a točne dvorane će biti objavljene naknadno.