Predavanja

Raspored predavanja

11212415_1617934138422546_1500584020_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materijali s predavanja

  1. Uvod u Javu ( 11.05.2015.)
  2. Java - zadaci (12.05.2015.)
  3. Uvodno predavanje Android - Computer Systems (13.05.2015.)
  4. Android 1 (14.05.2015.)
  5. Android 2 (14.05.2015.)
  6. Projekt prof.Mario Kušek